61093, м. Харків вул. Озерянська, 5; 61051, м. Харків вул. Клочківська, 337А
показати на карті
17.09.2018

Інформація про правила внутрішнього розпорядку лікарні та інша корисна інформація

1. Режим роботи та документи, необхідні для госпіталізації.
Прийом пацієнтів до відділень лікарні здійснюється цілодобово; в консультативних підрозділах гастроентерологічного, кардіологічного, пульмонологічного, нефрологічного, ендокринологічного центрів, в інфекційно-боксованому, неврологічному відділеннях, відділенні ультразвукових досліджень та  функціональної діагностики – з понеділка по п’ятницю з 9.00  до 15.30, у суботу - з 9.00 до 15.00; в рентгенологічному кабінеті - цілодобово.
Всі хворі надходять до лікарні через приймальне відділення та направляються до відповідного відділення після лікарського огляду. 
При скеруванні пацієнта  на консультацію або госпіталізацію  до КНП ХОР «ОДКЛ» необхідно надати наступні документи: 
- документ, що засвідчує особу пацієнта (паспорт/свідоцтво про народження); направлення; виписка з історії розвитку дитини; загальні аналізи крові та сечі (не пізніше 1-2 тижнів);
при госпіталізації -  зскрібання на гостриків (дійсне протягом місяця); довідка про епідоточення (дійсна 3 дні) та профілактичні щеплення. При госпіталізації матері для догляду за дитиною  необхідно надати результати флюорографічного обстеження органів грудної клітини матері (дійсно протягом року).
З усіх питань, що виникають у хворих та їх батьків на протязі перебування у лікарні, вони звертаються до лікуючого лікаря, завідувача  відділенням, адміністрації лікарні, а в нічний час  - до чергового лікаря та чергової медичної сестри. 
 
2. Порядок відвідування пацієнтів, які перебувають на стаціонарному лікуванні
Відвідування пацієнтів близькими родичами допускається щоденно з 12.00 до 15.00. та  з 17.00 до 19.00.
Надання відомостей про стан здоров’я пацієнтів близьким родичам здійснюється лікуючими лікарями або завідувачами відділеннями з 12.00. до 15.00 щоденно.
Відвідування хворих родичами у години, що не оговорені  в порядку відвідувань, допускається у випадках тяжкого стану хворого з дозволу завідувача відділенням або чергового лікаря з оформленням перепустки. 
У випадку карантину графік відвідувань може бути змінений. 
Відвідування хворих дітьми до 18 років допускається тільки при наявності у відвідувачів довідки про епідоточення.
Дозволено приймати від родичів лише ті продукти харчування та напої, які  не заборонені у лікарні, після візуального огляду медичною сестрою.
Зберігати продукти необхідно тільки у холодильнику в прозорому поліетиленовому пакеті з  вказівкою прізвища, ім’я, по батькові, номера палати, дати. 
В приліжковій тумбочці дозволяється зберігати печиво, фрукти, мінеральну воду. 
 
3. Порядок оформлення документів на пацієнтів.
 
При виписці хворого батьки отримують виписку з медичної карти стаціонарного хворого за підписом лікуючого лікаря, завідувача відділенням, завірену печаткою лікувального закладу. В разі переводу хворого до іншого лікувального закладу виписка підписується заступником головного лікаря з медичної частини.
За вимогою батьків можуть бути надані завірені копії  проведених  додаткових досліджень.
Про необхідність отримання  батьками листка непрацездатності по догляду за хворою дитиною треба сповістити про це лікуючого лікаря в перший день госпіталізації. 
 
4. Обовязки медичного персоналу.
 • Надавати своєчасну та кваліфіковану медичну  допомогу, сприяти охороні та зміцненню здоров’я дітей, запобіганню і лікуванню захворювань.
 • Надавати екстрену медичну допомогу пацієнтам, які перебувають у невідкладному стані.
 • Поширювати наукові та медичні знання серед населення, пропагувати здоровий спосіб життя.
 • Дотримуватись вимог професійної етики та деонтології, конфіденційності інформації про пацієнта, зберігати лікарську таємницю. 
 • Постійно підвищувати рівень  професійних знань та майстерності.
 • Надавати консультативну допомогу своїм колегам. 
 • Ознайомлювати пацієнтів та їх батьків з правилами внутрішнього розпорядку Обласної дитячої клінічної лікарні.
 • Надавати пацієнтам та батькам дитини достовірну та повну інформацію про стан здоров’я, у тому числі ознайомлювати з відповідними медичними документами, що стосуються їх здоров’я.
 
5. Права та обов’язки пацієнтів.
 •  Надавати медичному персоналу правдиву та повну інформацію щодо перенесених і спадкових захворювань, особливостях перебігу вагітності та розвитку дитини, алергічних реакцій, вакцинопрофілактиці, епідоточення, стану здоров’я  членів родини та найближчих родичів.
 • Батьки або особи,  які їх замінюють,  несуть відповідальність за порушення прав і обмеження законних інтересів дитини на охорону здоров'я,  фізичний і духовний розвиток, невиконання та ухилення  від  виконання  батьківських  обов'язків  відповідно  до закону. 
 • У разі   відмови   від  надання  дитині  необхідної  медичної допомоги,  якщо це загрожує її здоров'ю,  батьки або особи, які їх замінюють,  несуть  відповідальність  згідно  з  законом.
 • Медичні працівники у разі критичного стану здоров'я дитини,  який потребує термінового  медичного  втручання,  зобов'язані попередити батьків або осіб,  які їх замінюють,  про  відповідальність  за  залишення дитини в небезпеці.
 • Батьки дітей піклуються про своє здоров’я та здоров’я дітей.
 • Батьки дітей зобов’язані   виконувати усі медичні приписи лікаря  та правила внутрішнього розпорядку. У невідкладних випадках, коли існує реальна загроза життю, пацієнт може отримувати медичну допомогу без його згоди чи згоди батьків/законних представників.
 • При виписці із стаціонару батьки або законні представники дитини письмово підтверджують факт ознайомлення з наданими рекомендаціями,  можливістю ставити лікарю всі запитання, які їх інтересують.
 • Суворо дотримуються встановленого у відділеннях режиму та розпорядку дня, вимог санітарно-гігієничного режиму.
 • Сумлінно виконують усі призначення лікуючого лікаря щодо харчування, обстеження та лікування.
 • Виконують правила внутрішнього розпорядку.
 • Мають право на вільний вибір лікаря.
 • Мають право на отримання достовірної повної інформації про стан здоров`я, у т. ч. ознайомлення з відповідними медичними документами.
 • Мають право на збереження таємниці про стан свого здоров`я  від сторонніх.
 • Мають право на інформовану згоду щодо застосування методів діагностики, профілактики та лікування та право відмовитись від лікування.
 • Мають право на можливість направлення для лікування за кордон за кошти державного бюджету, якщо надання допомоги не можливе в Україні.
 • Мають право на відшкодування заподіяної здоров`ю шкоди.
 • Мають право на можливість проведення незалежної медичної експертизи.
 • Мають право на оскарження неправомірних рішень і дій працівників закладів та органів охорони здоров`я.
 • Мають право на допуск до пацієнта інших медичних працівників, членів сім`ї, опікуна, піклувальника, нотаріуса, адвоката та священнослужителя.
 • Мають право на отримання інформації про наявність в медичному закладі медичних препаратів та витратних матеріалів, необхідних для лікування.

Категорично забороняється:

 • залишати територію відділення, лікарні без відома лікуючого лікаря або завідувача відділенням, а в нічний час - чергового лікаря та  чергової медичної сестри,
 • виходити без дозволу медичного персоналу за межі відділення, заходити в інші палати відділення,
 • палити на території лікарні,
 • приймати лікарські засоби на власний розсуд без рекомендацій лікуючого лікаря,
 • приймати  харчові продукти, які заборонені до вживання у відділеннях лікарні.