61093, м. Харків вул. Озерянська, 5; 61051, м. Харків вул. Клочківська, 337А
показати на карті
28.05.2021

Надання стаціонарної паліативної медичної допомоги дітям в КНП ХОР «Обласна дитяча клінічна лікарня»

Шановні батьки!
 
Адміністрація Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради «Обласна дитяча клінічна лікарня» (далі КНП ХОР «ОДКЛ») висловлює Вам свою повагу та повідомляє наступне.
З 01.06.2021 року в лікарні запроваджено надання стаціонарної паліативної медичної допомоги дитячому населенню.
Ця інформація актуальна для дітей з наступними захворюваннями:
 1. Постінфекційна енцефалопатія головного мозку з важким перебігом.
 2. Важкі ускладнення бактеріального запалення оболонок головного мозку (менінгіт).
 3. Стани, що є наслідком внутрішньоутробних інфекцій.
 4. Посттравматичні енцефалопатії.
 5. Токсичні енцефалопатії.
 6. Метаболічні захворювання. Генетично обумовлені порушення обміну амінокислот, пуринів, вуглеводів, ліпідів, металів; хвороби пероксисомної функції; лізосомні захворювання; мукополісахаридози.
 7. Дегенеративні захворювання нервової системи (генетично обумовлені та невідомої етіології),  а також демієлінізуючі захворювання. (Розсіяний склероз; прогресуюча дегенерація сірої речовини головного мозку; губчаста дегенерація; мітохондріальні захворювання; інші дегенеративні захворювання нервової системи).
 8. Генетично-обумовлені нервово-м’язові захворювання. (М’язова дистрофія; міотонічні дистрофії; спінальна м’язова дистрофія).
 9. Прогресуючі генетично обумовлені захворювання, пов’язані зі значним скороченням тривалості життя. (Муковісцидоз; скелетні порушення, деякі кісткові дисплазії; захворювання сполучної тканини).
 10. Хромосомні аномалії. (Синдром Едвардса (трисомія 18); синдром Патау (трисомія 13); синдром Дауна (форми зі складними дефектами, особливо серця) та інші).
 11. Вроджені вади та викликані ними ускладнення. (Вади серця; вади нервової трубки плоду; гідроцефалія та викликані нею ускладнення; інші комплексні вади).
 12. Синдроми невиліковних вроджених вад розвитку з кінцевими стадіями недостатності. (Ниркової; печінкової; серцевої; легеневої).
 13. Незворотна поліорганна недостатність в період очікування трансплантації.
 14. Хронічна дихальна та серцево-судинна недостатність при інших захворюваннях, в тому числі бронхолегеневої дисплазії, кардіоміопатії, легеневій гіпертензії.
 15. Інші рідкісні та вкрай рідкісні захворювання,  а також недіагностовані прогресуючі стани з неясною етіологією та прогнозом.
 Для госпіталізації пацієнтів на стаціонарну паліативну медичну допомогу потрібно обов’язково мати електронне направлення, де:
 • в категорії вказати «Госпіталізація»
 • вид послуги «А59001 Паліативна допомога»
 • пріоритет «Планово»
Згідно наказу МОЗ України від 20.05.2020 року №1227 «Про затвердження змін до Стандартів медичної допомоги «Коронавірусна хвороба (COVID-19)» обов’язковою умовою при госпіталізації є наявність негативного аналізу обстеження на COVID-19, а саме:
 • ІФА ІgМ,
 • ПЛР обов’язково для осіб з імуносупресією,
 • ПЛР, якщо ІФА позитивний.
Також необхідно при собі мати довідку про епідеміологічне оточення, профілактичні щеплення. 
 
 
З повагою,
Адміністрація КНП ХОР «ОДКЛ»