61093, м. Харків вул. Озерянська, 5; 61051, м. Харків вул. Клочківська, 337А
показати на карті

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР (вул. Озерянська, 5)

завідувач центром
Єрмолаєв Михайло Миколайович
Телефони
(057) 725-82-80

Гастроентерологічний центр призначений для надання невідкладної та планової спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги дитячому населенню з захворюваннями системи травлення.

Основний принцип роботи центру - динамічне спостереження за станом здоров’я дітей, які знаходились на обстеженні та лікуванні у відділенні з метою попередження тяжких ускладнень захворювань та покращення якості життя пацієнтів.

У відділенні працюють:

 • Єрмолаєв Михайло Миколайович - завідувач відділенням, к. мед. н., лікар-гастроентеролог дитячий вищої категорії
 • Чуб Олена Іванівна - лікар-гастроентеролог дитячий вищої категорії
 • Романюк Ірина Євгенівна - лікар-гастроентеролог дитячий вищої категорії
 • Кузьминська Маргарита Романівна - лікар-гастроентеролог дитячий вищої категорії
 • Левченко Юлія Олександрівна - лікар-гастроентеролог дитячий вищої категорії
 • Курса Алла Анатоліївна - старша сестра медична
Обстеження хворих проводиться із застосуванням спеціальних методів дослідження:
 • ендоскопічних (езофагогастродуоденоскопія, ректороманоскопія, колоноскопія),
 • рентгенологічних (ірігографія, рентгенологічні дослідження органів черевної порожнини та грудної клітки),
 • ультразвукових (комплексне ультразвукове та імпульсне допплерівське дослідження органів черевної порожнини),
 • імунологічних.

Ендоскопічне дослідження органів травної системи виконується з проведенням прицільної біопсії та цитологічною і патоморфологічною ідентифікацією.

За потребою проводиться біопсія печінки або кишківника з подальшим гістологічним дослідженням. В роботу лікарів постійно впроваджуються нові методи діагностики, які суттєво підвищують інформативність діагностичних технологій (еластографія печінки, імунологічні та генетичні дослідження).

Показання для направлення на консультацію до лікаря-гастроентеролога:

 • хвороби стравоходу (езофагіт, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба);
 • хвороби шлунку та 12-палої кишки (хронічний гастрит/гастродуоденіт, виразкова хвороба шлунку та 12-палої кишки у стадії загострення, стадії ремісії);
 • хвороби жовчного міхура, жовчовивідних шляхів (хронічний холецистит, функціональні порушення жовчовивідних шляхів, жовчокам’яна хвороба);
 • хвороби печінки (хронічний гепатит, цироз та фіброз печінки);
 • захворювання підшлункової залози (хронічний панкреатит, реактивний панкреатит);
 • захворювання кишківнику (хронічні запори, неінфекційний хронічний ентерит та хронічний коліт, синдром мальабсорбції, целіакія, білково- енергетична недостатність);
 • захворювання асоційовані з Helicobacter pylori;
 • гельмінтози;
 • питання підбору раціону харчування для дитини

Показання для госпіталізації у гастроентерологічне відділення дітей віком від 1 місяця до 18 років:

 • хронічні неінфекційні захворювання кишківнику (виразковий коліт, хвороба Крона, синдром подразненого кишківнику, хронічні закрепи, вроджені аномалії кишківнику);
 • хронічні дифузні захворювання печінки (хронічні гепатити вірусної етіології, аутоімунний гепатит, цироз печінки, доброякісні гепатози);
 • хвороби стравоходу, шлунку, 12типалої кишки (диспепсія, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, виразкова хвороба шлунку та 12ти палої кишки);
 • захворювання жовчовидільної системи (жовчнокам’яна хвороба, хронічний холецистит);
 • захворювання підшлункової залози (хронічний панкреатит);
 • спадкові хвороби (хвороба Вільсона-Коновалова, муковісцидоз, целіакія, а-1 антитрипсинова недостатність, лактазна недостатність);
 • білково-енергетична недостатність;
 • ацетонемічні стани

В центрі також надається допомога дітям з вродженими та набутими захворюваннями печінки:

 • хронічні вірусні гепатити «В» та «С» (діагностика, спостереження, визначення показань для проведення лікування, призначення противірусної терапії згідно Загальнодержавної програми «Національний план дії щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» в частині «Закупівля медикаментів для дітей, хворих на хронічний вірусний гепатит»);
 • аутоімунні захворювання печінки ( аутоімунний гепатит, аутоімунний холангіт, первинний склерозуючий холангіт);
 • спадкові та метаболічні захворювання печінки;
 • неалкогольна жирова хвороба печінки;
 • цироз та фіброз печінки різної етіології;
 • токсичний гепатит;
 • захворювання печінки при іншій соматичній патології

Лікування хворих дітей здійснюється з урахуванням досягнень сучасної науки, які базуються на принципах доказової медицини, із використанням розроблених у відділенні нових локальних протоколів діагностики та індивідуального лікування захворювань органів травлення у дітей. Відділення укомплектоване педіатрами-гастроентерологами вищої категорії та висококваліфікованим середнім медичним персоналом. Лікарі відділення турбуються про ефективність та безпечність діагностичних та лікувальних процедур.

Робота центру ґрунтується на мультидисциплінарному підході до діагностики та лікування дітей з хворобами печінки, що забезпечується тісною співпрацею з Національним інститутом хірургії і трансплантологи ім. О.О.Шалімова, з відділом дитячої гастроентерології та центром гепатології Інституту педіатрії, акушерства і гінекології імені акад. О.М. Лук’янової НАМН України, центром орфанних захворювань НДСЛ ОХМАТДИТ МОЗ України.

Сучасний рівень організації лікувально-діагностичного процесу забезпечений функціонуванням лабораторій (клінічна, бактеріологічна, біохімічна, імунологічна) та відділенням ультразвукової та функціональної діагностики.

Iнші відділення