61093, м. Харків вул. Озерянська, 5; 61051, м. Харків вул. Клочківська, 337А
показати на карті

КАФЕДРА ПЕДІАТРІЇ № 1 ТА НЕОНАТОЛОГІЇ ХНМУ

Завідувач кафедри
Гончарь Маргарита Олександрівна
Телефони
(057) 777-37-81

http://www.pediatricsneo.com.ua

Кафедра педіатрії № 1 та неонатології (назва з 2008 р.) є однією з найдавніших кафедр педіатрії в Україні. Її історія  бере початок з 1892 року, коли в Харківському університеті було відкрито першу кафедру дитячих хвороб, яку очолив проф. М.Д. Пономарьов. Надалі завідувачами кафедри були проф. І.В. Троїцький (1902–1919 рр.), проф. Я.С. Аркавін (1919–1929 рр.), проф. М.М. Фрішман (1929–1944 рр.), проф. В.О. Бєлоусов (1944–1965 рр.), проф. Г.Ф. Доброгаєва (1965–1972 рр.).

З  1972 р. до 2002 р. кафедру очолювала академік АН ВШ України, заслужений діяч науки і техніки України, д.мед.н., проф. В.С. Приходько. За свою багаторічну діяльність вона одержала державні нагороди: орден Трудового державного прапора,  медаль «За доблесну працю»; за розробку наукової проблеми діагностики й лікування гострих бронхо-легеневих захворювань  нагороджена бронзовою медаллю ВДНГ. Під її керівництвом виконано й захищено  8 докторських дисертацій та 39 кандидатських дисертацій. Проф. В.С. Приходько є автором 440 статей, 3 підручників, 6 посібників і 6 монографій.

З 2002 по 2015р.р. кафедру очолювала д.мед.н., проф. Г.С. Сенаторова – учениця й послідовник проф. В.С. Приходько. Вона є автором 623 наукових та методичних праць, 14  учбових посібників, 1 підручника, 34 патентів на винахід, 9 методичних посібників, 16 раціоналізаторських пропозицій, співавтором 4 монографій. Під керівництвом професора Г.С.Сенаторової захищено 5 докторських та 14 кандидатських  дисертацій, виконано 16 магістерських робіт. Протягом 2005–2007 рр. проф. Г.С. Сенаторова очолювала педіатричний факультет Харківського державного медичного університету.

З 2015 року кафедру очолює д.мед.н., проф. М. О. Гончарь - учениця проф. В. С. Приходько, проф. Г. С. Сенаторової, послідовник традицій Харківської педіатричної школи. Лікар педіатр вищої категорії, дитячий кардіоревматолог вищої категорії, автор більше 200 наукових та методичних праць, співавтор 3 монографій, 5 навчальних посібників, 6 патентів на винахід та на корисну модель.

Iнші відділення