61093, м. Харків вул. Озерянська, 5; 61051, м. Харків вул. Клочківська, 337А
показати на карті

КАРДІОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР (вул. Озерянська, 5)

завідувач центром
Страшок Олександр Іванович
Обласний дитячий кардіологічний центр був створений у КНП ХОР "Обласна дитяча клінічна лікарня"у межах республіканської Програми удосконалення надання кардіохірургічної допомоги дітям з ВВС (постанова  Кабінету Міністрів України «Про затвердження комплексних заходів розвитку дитячої кардіохірургічної служби» №1752 від 29.11.2000р.,  розпорядження Харківської Обласної державної адміністрації «Про програму щодо реалізації комплексних заходів розвитку дитячої кардіохірургічної служби в області» № 273 від 5.02.2001 р.).

 

У відділенні працюють:
 • Страшок Олександр Іванович - завідувач центром, к. мед. н., лікар-кардіоревматолог дитячий вищої категорії
 • Хаін Марина Аліонордівна - к. мед. н., лікар-кардіоревматолог дитячий вищої категорії
 • Міньков Ігор Віленович - к. мед. н., лікар-кардіоревматолог дитячий вищої категорії
 • Коновалова Наталя Вікторівна - к. мед. н., лікар-кардіоревматолог дитячий вищої категорії
 • Штанько Оксана Юріївна - лікар-спеціаліст з дитячої кардіоревматології
 • Логвіненко Тетяна Олександрівна - старша сестра медична
Дитячий кардіоцентр є сучасною ефективною структурою надання спеціалізованої допомоги дітям з вродженими вадами серця. Обласний дитячий кардіоцентр виконує основний обсяг щодо виявлення, встановлення топічного діагнозу, визначення оптимальних строків оперативного втручання, передопераційну підготовку та післяопераційне лікування, планове спеціалізоване обстеження і реабілітацію дітей з вродженими вадами серця.

 

У кардіоцентрі проводиться консультації дітей дитячими кардіологами з проведенням необхідного інструментального дослідження, а також  обстеження та лікування дітей у спеціалізованому кардіологічному відділенні.

В кардiоцентрi проводиться передопераційна підготовка дітей з уродженими вадами серця, визначається термін проведення операції, а також післяопераційне лікування та догляд. 

Для проведення оперативної корекції вродженої вади серця діти скеровуються до: 
 • ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургіїи АМН України ім..В.Т. Зайцева» м. Харків.
 • ДУ «Науково-практичний центр дитячої  кардіології та кардіохірургії» м. Київ.
 • ДУ «Інститут серцево-судинної хірургії ім. Амосова Н.М.».  м. Київ.
 • «Київський будинок серця» м. Київ.     
Спеціалісти кардіоцентру консультують дітей , починаючи з періоду новонародженості до 18 років. 
 
Перелік інструментальних методів обстеження, які  виконуються в обласному дитячому кардіоцентрі:
 •  електрокардіографія,
 • ультразвукове обстеження серця,
 • доплеркардіографія,
 • холтеровське моніторування серцевого ритму,
 • добове моніторування артеріального тиску,
 • велоергометрія,
 • черезстравохідне електрофізіологічне дослідження,
 • рентгенограмма органів грудної клітини,
 • при необхідності проводиться лабораторне клінічне, біохімічне, іммунологічне, бактеріологічне дослідження
Перелік захворювань, для направлення на обстеження та лікування в обласному дитячому кардіологічному центрі
 1. Вроджені вади серця,
 2. Гостра ревматична лихоманка та набуті вади серця.
 3. Первинні кардіоміопатії (гіпертрофічна, дилатаційна, рестриктивна).
 4. Неревматичні міокардити.
 5. Хвороби перикарду.
 6. Ендокардити.
 7. Вторинні кардіоміопатії.
 8. Порушення серцевого ритму та провідності.
 9. Пролапс мітрального клапана.
 10. Артеріальна гіпертензія первинна та симптоматична.
 11. Артеріальна гіпотензія.
 12. Первинна легенева гіпертензія.
 13. Ювенільній ревматоїдний артрит.
 14. Реактивні артрити.
 15. Хвороба Рейтера. 
 16. Системний червоний вовчок.
 17. Системна  склеродермія.
 18. Ювенільний дерматоміозит.
 19. Вегето-судинні дистонії. 
Порядок направлення дітей в обласний дитячий кардіологічний центр
Направленню в Обласний дитячий кардіологічний центр підлягають діти з кардіоревматологічними захворюваннями,  а також діти груп ризику розвитку хвороб серцево-судинної системи.
 • Скарги на сінкопальні стани та їх еквіваленти
 • Скарги на напади серцебиття
 • Тахікардія чи брадіаритмія зафіксована лікарем (більш ніж  30% від вікової норми)
 • Показник проб Руф’є більш ніж 15
 • Скарги на бiль у серці
 • Біль та змінення форми суглобів, обмеження рухливості суглобів
 • Зміни в серці виявлені лікарем.
Iнші відділення