61093, м. Харків вул. Озерянська, 5; 61051, м. Харків вул. Клочківська, 337А
показати на карті

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР (вул. Озерянська, 5)

завідувач центром
Єрмолаєв Михайло Миколайович

Гастроентерологічний центр призначений для надання невідкладної та планової спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги дитячому населенню з захворюваннями системи травлення.

Основний принцип роботи центру - динамічне спостереження за станом здоров’я дітей, які знаходились на обстеженні та лікуванні у відділенні з метою попередження тяжких ускладнень захворювань та покращення якості життя пацієнтів.

У відділенні працюють:

 • Єрмолаєв Михайло Миколайович - завідувач відділенням, к. мед. н., лікар-гастроентеролог дитячий вищої категорії
 • Чуб Олена Іванівна - лікар-гастроентеролог дитячий вищої категорії
 • Романюк Ірина Євгенівна - лікар-гастроентеролог дитячий вищої категорії
 • Кузьминська Маргарита Романівна - лікар-гастроентеролог дитячий вищої категорії
 • Левченко Юлія Олександрівна - лікар-гастроентеролог дитячий вищої категорії
 • Курса Алла Анатоліївна - старша сестра медична
Обстеження хворих проводиться із застосуванням спеціальних методів дослідження:
 • ендоскопічних (езофагогастродуоденоскопія, ректороманоскопія, колоноскопія),
 • рентгенологічних (ірігографія, рентгенологічні дослідження органів черевної порожнини та грудної клітки),
 • ультразвукових (комплексне ультразвукове та імпульсне допплерівське дослідження органів черевної порожнини),
 • імунологічних.

Ендоскопічне дослідження органів травної системи виконується з проведенням прицільної біопсії та цитологічною і патоморфологічною ідентифікацією.

За потребою проводиться біопсія печінки або кишківника з подальшим гістологічним дослідженням. В роботу лікарів постійно впроваджуються нові методи діагностики, які суттєво підвищують інформативність діагностичних технологій (еластографія печінки, імунологічні та генетичні дослідження).

Показання для направлення на консультацію до лікаря-гастроентеролога:

 • хвороби стравоходу (езофагіт, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба);
 • хвороби шлунку та 12-палої кишки (хронічний гастрит/гастродуоденіт, виразкова хвороба шлунку та 12-палої кишки у стадії загострення, стадії ремісії);
 • хвороби жовчного міхура, жовчовивідних шляхів (хронічний холецистит, функціональні порушення жовчовивідних шляхів, жовчокам’яна хвороба);
 • хвороби печінки (хронічний гепатит, цироз та фіброз печінки);
 • захворювання підшлункової залози (хронічний панкреатит, реактивний панкреатит);
 • захворювання кишківнику (хронічні запори, неінфекційний хронічний ентерит та хронічний коліт, синдром мальабсорбції, целіакія, білково- енергетична недостатність);
 • захворювання асоційовані з Helicobacter pylori;
 • гельмінтози;
 • питання підбору раціону харчування для дитини

Показання для госпіталізації у гастроентерологічне відділення дітей віком від 1 місяця до 18 років:

 • хронічні неінфекційні захворювання кишківнику (виразковий коліт, хвороба Крона, синдром подразненого кишківнику, хронічні закрепи, вроджені аномалії кишківнику);
 • хронічні дифузні захворювання печінки (хронічні гепатити вірусної етіології, аутоімунний гепатит, цироз печінки, доброякісні гепатози);
 • хвороби стравоходу, шлунку, 12типалої кишки (диспепсія, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, виразкова хвороба шлунку та 12ти палої кишки);
 • захворювання жовчовидільної системи (жовчнокам’яна хвороба, хронічний холецистит);
 • захворювання підшлункової залози (хронічний панкреатит);
 • спадкові хвороби (хвороба Вільсона-Коновалова, муковісцидоз, целіакія, а-1 антитрипсинова недостатність, лактазна недостатність);
 • білково-енергетична недостатність;
 • ацетонемічні стани

В центрі також надається допомога дітям з вродженими та набутими захворюваннями печінки:

 • хронічні вірусні гепатити «В» та «С» (діагностика, спостереження, визначення показань для проведення лікування, призначення противірусної терапії згідно Загальнодержавної програми «Національний план дії щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» в частині «Закупівля медикаментів для дітей, хворих на хронічний вірусний гепатит»);
 • аутоімунні захворювання печінки ( аутоімунний гепатит, аутоімунний холангіт, первинний склерозуючий холангіт);
 • спадкові та метаболічні захворювання печінки;
 • неалкогольна жирова хвороба печінки;
 • цироз та фіброз печінки різної етіології;
 • токсичний гепатит;
 • захворювання печінки при іншій соматичній патології

Лікування хворих дітей здійснюється з урахуванням досягнень сучасної науки, які базуються на принципах доказової медицини, із використанням розроблених у відділенні нових локальних протоколів діагностики та індивідуального лікування захворювань органів травлення у дітей. Відділення укомплектоване педіатрами-гастроентерологами вищої категорії та висококваліфікованим середнім медичним персоналом. Лікарі відділення турбуються про ефективність та безпечність діагностичних та лікувальних процедур.

Робота центру ґрунтується на мультидисциплінарному підході до діагностики та лікування дітей з хворобами печінки, що забезпечується тісною співпрацею з Національним інститутом хірургії і трансплантологи ім. О.О.Шалімова, з відділом дитячої гастроентерології та центром гепатології Інституту педіатрії, акушерства і гінекології імені акад. О.М. Лук’янової НАМН України, центром орфанних захворювань НДСЛ ОХМАТДИТ МОЗ України.

Сучасний рівень організації лікувально-діагностичного процесу забезпечений функціонуванням лабораторій (клінічна, бактеріологічна, біохімічна, імунологічна) та відділенням ультразвукової та функціональної діагностики.

Iнші відділення