61093, м. Харків вул. Озерянська, 5; 61051, м. Харків вул. Клочківська, 337А
показати на карті

ВІДДІЛЕННЯ АНЕСТЕЗІОЛОГІЇ З ЛІЖКАМИ ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ (вул. Озерянська, 5)

завідувачка вiддiленням
Яблонська Наталія Миколаївна
Телефони
(057) 725-82-84

Історія відділення

Відділення анестезіології з ліжками інтенсивної терапії відкрито в березні 1980 році на базі Обласної дитячої клінічної лікарні. В березні 2009 року укомплектовано 2 гемодіалізними місцями.

У відділенні працюють:

 • Яблонська Наталія Миколаївна - завідувачка відділенням, лікар-анестезіолог дитячий вищої категорії
 • Галдіна Ірина Михайлівна - к. мед. н., лікар-анестезіолог дитячий вищої категорії
 • Костенко Віктор Васильович - лікар-анестезіолог дитячий вищої категорії
 • Овчаренко Вікторія Анатоліївна - лікар-анестезіолог дитячий вищої категорії
 • Барвінський Андрій Олександрович - лікар-анестезіолог дитячий першої категорії
 • Колісник Анастасія Миколаївна - лікар-анестезіолог дитячий
 • Світлична Ніка Анатоліївна - старша сестра медична

Основні завдання відділення

 1. Надання комплексу заходів по реанімації та інтенсивної терапії хворим, що надходять з відділень стаціонару і приймального відділення з гострими порушеннями функцій життєво важливих органів і систем до стабілізації їх стану.
 2. Проведення курсу інтенсивної терапії хворим терапевтичного профілю з 28 днів до 18 років з різними гострими (або загостренням хронічних) важкими органічними або соматичними розладами.
 3. Освоєння і впровадження в клінічну практику сучасних методів діагностики, лікування і профілактики критичних станів, розробка і проведення заходів щодо поліпшення і впровадження нових методів діагностики, інтенсивної терапії та профілактики реанімаційної патології.
 4. Розробку та впровадження заходів, спрямованих на підвищення якості лікувально-діагностичної роботи в ВАіІТ.
 5. Здійснення контролю якості надання медичної допомоги.
 6. Надання консультативної допомоги лікарям інших відділень стаціонару з питань реанімаційної допомоги та інтенсивної терапії критичних станів.
 7. Підвищення професійної кваліфікації медичного персоналу ВАіІТ з питань спеціалізованої, в тому числі високотехнологічної медичної допомоги в частині анестезіології та інтенсивної терапії.
 8. Участь у процесі підвищення професійної кваліфікації персоналу лікувально-профілактичного закладу з питань діагностики та надання медичної допомоги в області реаніматології та інтенсивної терапії.
 9. Участь в якості виробничої, навчальної та методичної бази для підготовки та перепідготовки лікарського і середнього медичного персоналу відповідно до Положення про клінічний лікувально-профілактичний заклад.
 10. Проведення санітарно-протиепідемічних заходів, санітарно-гігієнічної освіти хворих та їхніх родичів.
 11. Ведення облікової та звітної документації, надання звітів про діяльність в установленому порядку, збір даних для регістрів, ведення яких передбачено законодавством.
 12. Інші функції відповідно до законодавства України.

Основні напрямки роботи

Кардіологія

 • гостра та хронічна серцево-судинна недостатність
 • порушення ритму серця
 • гострий коронарний синдром
 • ураження міокарда при системних захворюваннях

Пульмонологія

 • гостра дихальна недостатність
 • декомпенсація хронічної дихальної недостатності
 • гострі пневмонії – типові та атипові варіанти, внутрішньо и поза лікарняних
 • бронхолегенева дисплазія
 • бронхіальна астма
 • ХОЗЛ
 • ураження легень при системних захворюваннях

Гепатологія

 • гостра печінкова недостатність
 • декомпенсація хронічної печінкової недостатності
 • прогресуюча печінкова енцефалопатія
 • консервативна терапія кровотеч з шлунково-кишкового тракту

Гастроентерологія

 • загострення і декомпенсація хронічних захворювань кишківника (неспецифічний виразковий коліт, хвороба Крона)

Ендокринологія

 • декомпенсація і ускладнення цукрового діабету
 • декомпенсація і ускладнення адрено-генетального синдрому
 • ускладнення захворювань щитовидної залози

Хвороби нервової системи

 • епістатус
 • набухання та набряк головного мозку
 • порушення церебральної гемодинаміки

Лікування пацієнтів за бактеріальним, анафілактичним шоком

Лікування пацієнтів з синдромом системної запальної реакції, сепсисом

Основні методи лікування

 • утримання адекватної гемодинаміки
 • відновлення і підтримання нормального балансу рідини, електролітів, кислотно-лужної рівноваги
 • забезпечення адекватної вентиляції легень, терапія та профілактика гострої дихальної недостатності
 • інтенсивна терапія гострої церебральної недостатності
 • інтенсивна терапія судомного синдрому
 • профілактика і лікування порушених функцій паренхіматозних органів
 • зняття больового синдрому ненаркотичними та наркотичними анальгетиками
 • управління порушеним метаболізмом
 • антибактеріальна терапія
 • детоксикація медикаментозна
 • детоксикація екстрокорпоральна (гострий та хронічний гемодіаліз, перитоніальний діаліз, плазмофорез, плазмосорбция)
 • парентеральне та ентеральне зондове харчування
 • лікування білково-енергетичного дефіциту
 • проведення. комплексу реанімаційних заходів у хворих в стані клінічної смерті
 • проведення комплексу заходів з моніторингу безпеки пацієнта з порушеними життєво важливими функціями організму або з ризиком розвинення цих порушень з метою їх попередження

Лікарі та медичні сестри відділення – висококваліфіковані фахівці з великим досвідом роботи у відділенні реанімації, постійно підвищують свій професійний рівень. Медичний персонал відділення уважно ставиться до пацієнтів, дисципліновано виконує свої обов’язки.

Відділення анестезіології з ліжками інтенсивної терапії підтримує традицію залучення батьків та родичів в процес одужання пацієнта, за допомогою постійного інформування та психологічної підтримки, членам сім’ї надана можливість відвідувати свого родича в години, вільні від маніпуляції.

Робота в відділенні проводиться в тісній співпраці з усіма підрозділами лікарні. Хворим цілодобово проводяться обстеження, необхідні для встановлення діагнозу і надання кваліфікованої допомоги.

Відділення тісно співпрацює з кращими фахівцями кафедри педіатрії № 1та неонатології Харківського Державного Медичного університету. Для обговорення діагностично незрозумілих та важких випадків і вибору оптимального лікування та тактики ведення пацієнтів регулярно проводяться консиліуми лікарів спільно з іншими провідними фахівцями клініки.

Відділення відповідає нормам і уявленням про сучасне відділення анестезіології та інтенсивної терапії в терапевтичному стаціонарі. Воно оснащене найсучаснішим і високотехнологічним устаткуванням, для проведення моніторингу та протезування життєво важливих функцій організму.

У відділенні цілодобово чергують лікарі анестезіологи, дві медичні сестри, одна молодша медична сестра та один лаборант.

Щодня проводяться ранкові обходи за участю головного лікаря, заступника головного лікаря з медичної частини, завідувача відділенням, лікарів.

Iнші відділення