61093, м. Харків вул. Озерянська, 5; 61051, м. Харків вул. Клочківська, 337А
показати на карті

НЕВРОЛОГІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ (вул. Озерянська, 5)

завідувачка вiддiленням
Шапко Марина Вікторівна

Відділення призначене для надання невідкладної та планової спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги дитячому населенню з захворюваннями нервової системи:

 • епілепсії
 • церебральний параліч
 • наслідки перенесених інфекційних захворювань нервової системи
 • наслідки перенесених травм нервової системи
 • наслідки перенесених гострих порушень  мозкового та спінального кровообігу
 • спадкові дегенеративні та демієлінізуючі  захворювання,
 • перинатальні енцефалопатії
 • гострий та хронічний біль, мігрень
 • тикозні розлади

Перелік обстежень у відділенні:

 • ехоенцефалоскопія
 • електроенцефалографія
 • ультразвукова доплерографія судин голови та шиї
 • електронейроміографія
 • электронейросонографія
 • визначення креатинкінази та лактатдегідрогенази крові

У відділенні реалізується державна програма  КПКВК 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» на виконання заходів Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» у частині забезпечення препаратом Бетаферон  дітей з розсіяним склерозом та проведення ботулотерапії  дітям з церебральним паралічем.

Реалізується програма проведення безкоштовно МРТ діагности нервової системи в умовах Європейського радіологічного центру та Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. О. І. Мещанінова.

Відділення має комунікацію  з ДУ Інститут неврології, психіатрії та наркології  НАМН України, ДУ Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України, м. Київ, Національною дитячою спеціалізованою лікарнею «ОХМАДИТ» МОЗ України, Харківським спеціалізованим медико-генетичний центром.

У відділенні проводяться консультації головного позаштатного дитячого невролога О.Ю. Сухоносової, консультації  к.м.н. О.І. Каук, головного позаштатного дитячого  нейрохірурга В.М. Матвійчука,  О.Е. Духовського.

Діти направляються к дитячому ортопеду Українського науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатноті В.Г. Петрову та до Інституту патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка АМН України.

Обстеження та лікування у неврологічному відділенні проводиться на безоплатній основі у межах бюджетного фінансування.

Iнші відділення