61093, м. Харків вул. Озерянська, 5; 61051, м. Харків вул. Клочківська, 337А
показати на карті

ПСИХОЛОГ

практичний психолог
Дрогваленко Олена Віталіївна

Графік роботи практичного психолога:

Понеділок: з 13:30 до 17:30

Вівторок: з 09:00 до 17:30

Четвер: з 09:00 до 17:30

Основні напрямки діяльності практичного психолога:

 • Консультативний
 • Просвітницький
 • Психодіагностичний

Практичний психолог закладу здійснює:

 • психологічний супровід процесу перебування пацієнта у лікарні
 • визначення стану психологічного здоров’я пацієнта (за потребою/рекомендацією лікарів)
 • допомогу пацієнтам, членам їх сімей, лікарям, медичним сестрам
 • роботу щодо підтримки психологічного здоров’я пацієнтів та членів їх сімей

Практичний психолог сприяє:

 • формуванню у пацієнтів та членів їх сімей поведінки щодо  збереження здоров’я
 • формуванню життєвої компетентності пацієнта у ставленні  до  власного (індивідуального) стану   здоров’я
 • формуванню компетентності батьків/осіб, що їх замінюють  у ставленні  до  індивідуального стану   здоров’я пацієнтів
 • профілактиці професійного вигорання медичних працівників (за потребою)
 • формуванню психологічної культури  лікування, життя з хронічними або орфанними захворюваннями в пацієнтів, їх батьків/осіб, що їх замінюють
 • психологічній підтримці пацієнтів.

Принципи діяльності психолога:

 • цілісність і наступність
 • професійна компетентність
 • відповідальність
 • індивідуальний підхід у роботі з пацієнтами
 • доступність психологічних послуг (допомоги) в межах компетентності
 • комплексність і системність у здійсненні професійної діяльності
 • пацієнтоцентризм та партнерство
 • конфіденційність
 • дотримання норм професійної етики

Функції психологічного супроводу у дитячій лікарні:

 • діагностично-прогностична – психолого-педагогічне вивчення чинників становлення особистості дитини, її індивідуального розвитку
 • організаційно-методична – визначення стратегії, мети, завдань, планування діяльності психолога під час взаємодії з учасниками процесу  підтримки дитини в медичному закладі
 • розвиткова – використання валідних методів, методик, спрямованих на подолання визначених проблем, труднощів,  негативних емоційних станів тощо у пацієнтів та їх батьків/осіб, що їх замінюють в період перебування в лікарні (за потребою)
 • мотиваційна – процес формування у дітей та їх батьків/опікунів мотивації до сприйняття будь-якого стану фізіологічного розвитку пацієнта, в т. ч. у складних життєвих обставинах
 • консультативна – допомога у вирішенні питань щодо розвитку, виховання, навчання та формування психологічної компетентності під час перебування в лікарні
 • просвітницько-профілактична – поширення психологічних знань, в т. ч. щодо  життєзабезпечення дитини,  профілактики та попередження негативних впливів на стан здоров’я та життя дитини

Практичний психолог працює згідно  з Етичним кодексом психолога, в межах законодавства України, професійно-етичних принципів та норм роботи в медичному закладі.

 

Iнші відділення